Twoja prywatność na stronach OnlinePivot

Jesteśmy świadomi, że masz do nas zaufanie. Dlatego uważamy, że naszym obowiązkiem jest chronić Twoją prywatność. Ta strona wyjaśnia, w jaki sposób traktujemy Twoje dane osobowe na stronach OnlinePivot

OnlinePivot szanuje prywatność wszystkich użytkowników swojej strony i zapewnia, że ​​podane przez Ciebie dane osobowe są traktowane poufnie.

OnlinePivot jest niezwykle ostrożny przy rejestrowaniu danych, takich jak adresy e-mail i nazwiska. Nigdy nie sprzedajemy Twojego adresu e-mail ani innych danych i nigdy nie oddajemy go z rąk.

Uważnie przetwarzamy dane przesyłane do nas za pomocą formularzy kontaktowych lub za pośrednictwem poczty e-mail. Te dane osobowe są traktowane jako niezwykle poufne informacje. Twoja aplikacja, na przykład, prośba o wycenę jest wyłącznie dla funkcji wskazanej w zapytaniu.

Jeśli w przyszłości będziemy wysyłać Ci wiadomości komercyjne, możesz natychmiast anulować subskrypcję, jeśli chcesz.

Przetwarzamy następujące dane osobowe:

Imię i nazwisko, adres, miejsce zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, opis prac, dokumenty dodane do wniosku, dane dostępu do serwisów jakie mamy obsługiwać w Twoim imieniu.

Twoje prawa dotyczące danych osobowych na stronach OnlinePivot

Zgodnie z ustawodawstwem AVG masz wiele praw.  Oczywiście OnlinePivot  jako firma przestrzega i gwarantuje Ci prawa do:
Informacji i inspekcji: możesz sprawdzić, które dane osobowe nam powierzone przetwarzamy i w jaki sposób.

Sprostowanie: Czy uważasz, że używamy niewłaściwych danych jakie nam podano? Jeśli nas o tym poinformujesz, natychmiast to zmienimy (np. zły adres, nowy numer telefonu itp.).

Zapomnienie: możesz usunąć swoje dane osobowe. W tym celu skontaktuj się z admin @ onlinepivot.com

Ograniczenia: Jeśli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe w sposób nieprawidłowy lub niepoprawny, możesz ograniczyć to przetwarzanie.

Sprzeciw: możesz złożyć sprzeciw do przetwarzania twoich danych osobowych.

Transferowalność: możesz przesyłać swoje dane osobowe.

Anuluj zgodę: w każdej chwili możesz wycofać swoją zgodę na wykorzystanie swoich danych. Na przykład do otrzymywania wiadomości e-mail. W tym celu skontaktuj się z admin @ onlinepivot.com

Składanie skarg do holenderskiego Urzędu Ochrony Danych: Jeśli OnlinePivot nie stosuje się do obowiązujących przepisów, możesz złożyć skargę w tej sprawie.

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (AVG) nie określa konkretnego okresu przechowywania danych osobowych. System AVG wspomina o ograniczeniach przechowywania w Artykule 5.1 (e). Oznacza to, że dane osobowe można przechowywać wyłącznie jako informacje umożliwiające ich identyfikację, tak długo, jak jest to konieczne do celów, dla których zostały zgromadzone.

OnlinePivot nigdy nie przechowuje danych osobowych dłużej niż jest to konieczne. Dane konieczne do fakturowania jak i dane fiskalne przechowywane są zgodnie z prawem fiskalnym.

Przeczytaj o ciasteczkach umieszczanych przez nas i ewentualnie przez osoby trzecie.